Product Service & beperkte GARANTIE FAQ

 

Hoe lang is de garantietermijn en wat is er gedekt?

PRODUCT/CATEGORIEGARANTIEPERIODE
Rugzakken (m.u.v. Voltair Airbag & accessoires) Practische Productlevensduur (zie hieronder)
Schoenen (m.u.v. skischoenen) 1 jaar vanaf datum aankoop
Klimtoebehoren 2 jaar vanaf datum aankoop
Voltair Airbag Batterij 1 jaar vanaf datum aankoop
Accessoires Practische Productlevensduur (hieronder gedefinieerd)
Kleding Practische Productlevensduur (hieronder gedefinieerd)
Voltair Airbag (excl. batterij) 1 jaar vanaf datum aankoop
Skischoenen 1 jaar vanaf datum aankoop

Voor specifieke voorwaarden en uitzonderingen, zie volledige garantievoorwaarden hieronder.

Wat wordt verstaan onder de "Practische Productlevensduur"?

Met Practische Productlevensduur wordt de gebruikelijke en gangbare levensduur van een product bedoeld. De Practische Productlevensduur betekent niet uw levensduur en ook wordt daarmee geen oneindige termijn bedoeld. De manier waarop het product wordt gebruikt, heeft rechtstreeks invloed op de gebruikelijke en gangbare levensduur van het product, aangezien materialen na verloop van tijd verouderen, verslijten en/of vervagen en bewegende delen ook aan slijtage onderhevig zijn.

Arc'teryx-producten zijn ontworpen met het oog op een lange levensduur en duurzaamheid, mits de onderhoudsinstructies zorgvuldig worden gevolgd. Voor maximale duurzaamheid en levensduur is het van belang dat u het product schoon houdt. Lees ook de Arc'teryx kleding care guide. Als uw product versleten lijkt, is het misschien tijd om uw product te vervangen en we hopen dat Arc'teryx een optie zal zijn bij uw volgende aankoopbeslissing. In voorkomende gevallen zal de Praktische Productlevensduur worden bepaald door een geautoriseerde Arc'teryx klantenservicemedewerker die ten minste de volgende factoren in aanmerking zal nemen: het type en de aard van het product, de aard van het gebruik van het product, de aard van het probleem met het product en de ouderdom van het product. De Arc'teryx klantenservicemedewerker kan van de consument informatie verlangen om bovenstaande vast te stellen en is mogelijk niet in staat om een beslissing te nemen zonder dergelijke accurate informatie van de consument.

Wat is niet gedekt onder de beperkte garantie?

Deze beperkte garantie dekt niet en Arc'teryx is niet verantwoordelijk voor:

 1. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik of door een ongeval of nalatigheid;
 2. Het niet naleven van verzorgingsinstructies inclusief incorrect wassen;
 3. Schade veroorzaakt door scheuren, sneden of scheuren;
 4. Brand- en schaafschade;
 5. Dons en/of veermigratie en uittrekken;
 6. Normale slijtage;
 7. Cosmetische schade (bijv. kleine krassen, oppervlaktevervormingen of verkleuring) inclusief natuurlijke vervaging van kleuren;
 8. Ongeoorloofde wijziging of modificatie, inclusief reparaties die niet door de Arc'teryx klantenservice worden uitgevoerd;
 9. Producten met verwijderde of beschadigde hologrammen, datumcodes of tags;
 10. Producten gekocht van niet-geautoriseerde dealers (inclusief, zonder beperking, producten gekocht via (i) veilingsites van derde partijen, (ii) ongeautoriseerde dealers die verkopen via externe marktplaatsen, of (iii) dealers die gewijzigde of gemodificeerde producten verkopen);
 11. Namaakproducten/vervalsingen;
 12. Producten die aangekocht zijn als: “gebruikt”, “as-is”, “zonder garantie”, of,
 13. Schade die ontstaat na de garantieperiode.

 

Hoe kan ik een serviceaanvraag indienen?

Om een serviceaanvraag te doen, neem je contact op met Toeareg Outdoor. Het best kun je dat telefonisch doen. Bespreek de klacht/schade met Toeareg Outdoor om de vervolgactie te bepalen.

Hoe lang duurt het hele proces van beoordeling en/of reparatie?

Alle te repareren producten worden verstuurd naar het europese Arc'teryx Outdoor Repair Center (AORC) in Zwitserland. Producten die binnen komen worden beoordeeld door de gekwalificeerde medewerkers van het AORC. Zij beslissen of een product onder garantie valt of niet.

Indien een klacht of schade niet onder garantie valt, maar reparatie wel nog "economisch verantwoord is", zal er een prijsopgave worden gedaan voor het herstellen van het product. Wanneer je besluit de kosten te accepteren en het product te laten repareren gaat het product het reparatietraject in. Zo niet, dan wordt het product ongerepareerd retour gestuurd.

De totale doorlooptijd van het beschreven traject bedraagt gemiddeld ca. 4-6 weken. De wintermaanden zijn het drukst dus dan kan de doorlooptijd soms langer uitvallen.

Houd er rekening mee dat de producten, om hygiënische redenen, schoon moeten worden aangeleverd. Wanneer een product vuil is bij aankomst in het AORC, zal het eerst gereinigd worden alvorens de taxatie wordt uitgevoerd. De kosten voor die reiniging zul je in dat geval sowieso moeten betalen, ongeacht of het product hersteld wordt of niet.

Wat gebeurt er nadat mijn product is ontvangen?

Een Arc'teryx servicevertegenwoordiger zal uw product onderzoeken. Arc'teryx behoudt zich het recht voor om tests uit te voeren om te bepalen of het product onder garantie valt.

Wat gebeurt er als mijn product niet is goedgekeurd voor garantie??

Als wordt vastgesteld dat uw product niet onder de beperkte garantie valt, zal het product aan u worden geretourneerd of, indien mogelijk, kunnen wij het product tegen een redelijke vergoeding repareren. U ontvangt een reparatie-voorstel voordat we met het reparatieproces beginnen. Als u het reparatievoorstel afwijst, wordt het product aan u geretourneerd; met uitzondering van het geval dat Arc'teryx het ongerepareerde product als onveilig beoordeelt. Producten die zonder reparatie niet langer als veilig worden beoordeeld voor het beoogde gebruiksdoel, worden niet geretourneerd.

Wat gebeurt er als mijn product is goedgekeurd voor garantie?

Als Arc'teryx bepaalt dat uw product onder beperkte garantie valt, zal Arc'teryx naar eigen goeddunken tijdens de garantieperiode: (1) het product gratis repareren, (2) het product vervangen door hetzelfde model product, (3) het product vervangen door een vergelijkbaar product als uw product niet langer beschikbaar is.

Hoe worden de verzendkosten behandeld?

Klanten zijn verantwoordelijk voor alle kosten in verband met de verzending van het product naar Toeareg Outdoor en de retourverzendkosten van Toeareg Outdoor naar de klant. Arc'teryx en Toeareg Outdoor nemen alle overige verzendkosten voor hun rekening. Kies een bezorgservice die track & trace informatie, alsmede verzekering en bewijs van levering biedt.

Maken wijzigingen mijn garantie ongeldig?

Ongeautoriseerde wijziging of modificatie, inclusief reparaties die niet door het Arc'teryx Outdoor Repair Center worden uitgevoerd, vallen niet onder de beperkte garantie.

Hoe bepaal ik de naam van het kledingstuk / item dat ik momenteel bezit?

Let op, CA#34438 is het Arc'teryx productienummer dat is geschreven op alle door Arc'teryx gemaakte producten. Dit is geen specifiek productidentificatienummer.
De manier om de naam te vinden van een product waarvan u de eigenaar bent, is afhankelijk van de leeftijd van het product:
1) Sinds herfst 2017 is Arc'teryx begonnen met de naam van het specifieke product op het witte waslabel op elk kledingstuk. Hiermee kunt u uw product gemakkelijk identificeren.
2) Als uw product vóór het najaar van 2017 is ontworpen, kunt u een vier- of vijfcijferig modelnummer op een van de tags vinden. Deze kunnen dan naar ons worden gemaild, of u kunt ons bellen met een van deze nummers en we zullen proberen te identificeren naar welk product u verwijst. Als alternatief kunt u ons een foto van uw artikel e-mailen en proberen we het product voor u te identificeren.

Wat is de beoordelingstijd?

De beoordelingstijd omvat de tijd dat uw product bij het AORC wordt ontvangen tot het moment dat u wordt gecontacteerd door een servicevertegenwoordiger. Na het evalueren van uw product wordt, indien nodig, contact met u opgenomen.

Hoe lang is de reparatiedoorlooptijd?

De pure reparatiedoorlooptijd is meestal 6-8 werkdagen. Maar let op: de totale doorlooptijd voor reparatiegevallen is variabel en wordt bepaald door de aard en de noodzaak van de reparatie en de drukte in het reparatiecentrum. De totale doorlooptijd voor reparaties bedraagt doorgaans 4-6 weken.